Slynko, D. V. «ПРОБЛЕМИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ГАЛУЗЕЙ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», вип. 23, Грудень 2017, с. 18-21, https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9671.