Скрипник, В. «Доктрина зустрічного надання в англійському договірному праві та суміжні правові конструкції у праві країн романо-германської правової сім’ї». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», вип. 33, Червень 2022, с. 83-91, doi:10.26565/2075-1834-2022-33-09.