[1]
Є. Мічурін, МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА, ВХНУ"Право", no 28, pp 60-65, Груд 2019.