Скрипник, В. (2022) «Доктрина зустрічного надання в англійському договірному праві та суміжні правові конструкції у праві країн романо-германської правової сім’ї», Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (33), с. 83-91. doi: 10.26565/2075-1834-2022-33-09.