Дзюбенко, О. Л. (2020) «ПОНЯТТЯ КАРАНТИНУ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ», Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2(30), с. 91-98. doi: 10.26565/2075-1834-2020-30-11.