1. Polivanova I.O. ПСИХОЛОГІЧНІ І ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ КІЛЬКОХ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. № 23. C. 155-157.