1. Voronov M.M. ІНСТИТУТ СТАРОСТИ У СИСТЕМІ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. № 23. C. 50-53.