1. Slynko D.V. ПРОБЛЕМИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ГАЛУЗЕЙ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. № 23. C. 18-21.