1. Лемішко Ю. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ У МАСОВИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДАХ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2016. № 19. C. 58-59.