1. Храмцов О. Насильницьке перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (порівняльний аналіз та проблеми вдосконалення законодавства) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2022. № 33. C. 107-118.