1. Плотнікова К. Окремі аспекти оподаткування на місцевому рівні // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2022. № 33. C. 92-99.