1. Скрипник В. Доктрина зустрічного надання в англійському договірному праві та суміжні правові конструкції у праві країн романо-германської правової сім’ї // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2022. № 33. C. 83-91.