1. Ганжук О. Теоретико-правові та компаративні аспекти концепту демократії участі як однієї з політико-правових засад муніципальної влади // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2022. № 33. C. 60-69.