1. Серьогін В. Європейське управління як інститут конституційного права Європейського Союзу // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2022. № 33. C. 28-43.