1. Зубенко Г.В. ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2021. № 31. C. 33-37.