1. Дзюбенко О.Л. ПОНЯТТЯ КАРАНТИНУ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2020. № 30 (2). C. 91-98.