1. Корецька В.В. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДОКАЗІВ ТА ДОКАЗУВАННЯ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2019. № 25. C. 202-206.