1. Казарян К. Визначення поняття «сім’ї» як правової категорії // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2014. № 17.