1. Розгон О. Поняття «родич», «член сім’ї» та суміжні з ними категорії // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2014. № 17.