SLYNKO, D. V. ПРОБЛЕМИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ГАЛУЗЕЙ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», n. 23, p. 18-21, 7 Груд 2017.