СКРИПНИК, В. Доктрина зустрічного надання в англійському договірному праві та суміжні правові конструкції у праві країн романо-германської правової сім’ї. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», n. 33, p. 83-91, 28 Чер 2022.