РОЗГОН, О. Поняття «родич», «член сім’ї» та суміжні з ними категорії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», n. 17, 30 Трав 2014.