Скрипник, В. (2022). Доктрина зустрічного надання в англійському договірному праві та суміжні правові конструкції у праві країн романо-германської правової сім’ї. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (33), 83-91. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2022-33-09