Дзюбенко, О. Л. (2020). ПОНЯТТЯ КАРАНТИНУ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2(30), 91-98. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-11