(1)
Скрипник, В. Доктрина зустрічного надання в англійському договірному праві та суміжні правові конструкції у праві країн романо-германської правової сім’ї. Karazin Univ. J. Law 2022, 83-91.