(1)
Розгон, О. Поняття «родич», «член сім’ї» та суміжні з ними категорії. Karazin Univ. J. Law 2014.