[1]
Розгон, О. 2014. Поняття «родич», «член сім’ї» та суміжні з ними категорії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 17 (Трав 2014).