ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДОКАЗІВ ТА ДОКАЗУВАННЯ

  • В. В. Корецька Ківерцівський районний суд Волинської області http://orcid.org/0000-0002-5685-5337
Ключові слова: докази, доказування, пізнання, механізм, дізнавач, слідчий, прокурор, суддя, учасник процесу, гарантії.

Анотація

cтаття розглядає елементи загальних та спеціальних теорій кримінального процесу. Основа кримінального процесу є притягнення до кримінальної відповідальності. На підставі чинного законодавства слідчий починає досудове розслідування та повинен встановити обставини кримінального правопорушення. Досудове розслідування передбачає повне, об’єктивне, неупереджене встановлення предмету доказування на підставі пізнання, аналізу фактичних даних, що вказують на вину підозрюваного. Процесуальні повноваження слідчого визначені КПК України, однак його процесуальна самостійність обмежена контрольними функціями прокурора, слідчого судді. Слідчий встановлює склад кримінального правопорушення на підставі норм матеріального права, він оцінює дії підозрюваного, складає повідомлення про підозру де вказує процесуальні обставини кримінального правопорушення та склад злочину, який інкримінується підозрюваному.

Загальні положення статті розглядають елементи доказів та доказування на підставі пізнання обставин кримінального правопорушення слідчим, прокурором, слідчим суддею на стадії досудового розслідування, процесуальну фіксацію фактичних даних та надання правової оцінки протиправних дій підозрюваного. Надаються теоретичні та практичні положення доказування обставин кримінального правопорушення. Пропонується внесення окремих уточнень до чинного КПК України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

В. В. Корецька, Ківерцівський районний суд Волинської області

суддя Ківерцівського районного суду

Волинської області

Посилання

Альперт С.А. Кримінально-процесуальні функції: поняття, система, суб’єкти. / С.А. Альперт //-Х.: Основа. 1995 -120с.
Аленин Ю. П. Уголовно-процессуальный кодекс Украины Науч. практ. комментарий / Ю. П. Аленин. – Одеська нац. юрид. академія. Харків. Одисей. 2003. - 959 с.
Баулін О.В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії. монографія. / О.В.Баулін,
Н.С. Карпов// -К.: Нац. акад. внутр. справ України. 2001. -232с.
Берназ В.Д. Алгоритм деятельности следователя на начальном этапе досудебного расследования по УПК Украины /
В.Д. Берназ/ Ірпень – 2013. - № 2, - С. 35-41.
Галаган В. І. Кримінальний процес України : навч. посіб. / Басиста І. В., Галаган В. І., Удовенко Ж. В. – К. : Центр учбової л-ри, 2010. – 352 с.
Гловюк І.В. Кримінально процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України / І.В. Гловюк – Одеса: Юридична література. 2015. – 712с.
Капліна О.В. Кримінальний процес України: підручник / О.В. Капліна, Ю.М. Грошевой, О.В. Шило. – Х. Юрид. університет. 2013. – 820с.
Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. / А.М. Ларин // -М.: Юрид. лит. 1986. - 260с.
Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України. / В.В. Назаров // -Х. Золота миля. 2009.- 400с.
Рахунов Р.Д. Участники уголовно – процессуальной деятельности по советскому праву. / Р.Д. Рахунов // - М.: Юрид. лит. 1961. - 210с.
Слінько С. В. Теорія та практика реформування досудового розслідування / С. В. Слінько. - Харків : Владимиров, 2011. - 280 с.
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. / М.С. Строгович -М.: Юриздат НКЮ СССР. 1958. – 440с.
Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. / Ф.Н. Фаткуллин // -Казань.: Казанский гос. ун-т. 1973. – 140с.
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства:учебник / И.Я. Фойницкий т. 1. -СПб.: Наука. 1996.- 586с.
Элькинд П.С. Сущность советского уголовно – процессуального права. / П.С. Элькинд // -Л.: ЛГУ. 1968. - 195с.
Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
Як цитувати
Корецька, В. В. (2019). ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДОКАЗІВ ТА ДОКАЗУВАННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 202-206. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/16279
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених