Цвид-Гром, О., М. Носенко, В. Рєзнік, і О. Боньковський. «Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання іноземних мов у закладах вищої освіти». Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, вип. 38, Червень 2021, с. 236-50, doi:10.26565/2073-4379-2021-38-15.