[1]
О. Гриценко, Формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок ведення діалогу-розпитування ‘лікар − хворий’ на заняттях з української мови як іноземної, ВМ, no 36, pp 45-55, Трав 2020.