Гриценко, О. (2020) Формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок ведення діалогу-розпитування ‘лікар − хворий’ на заняттях з української мови як іноземної, Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, (36), pp 45-55. doi: 10.26565/2073-4379-2020-36-04.