Гребенщикова, О. (2019) Табуйована лексика в системі навчання рмі студентів-філологів: лінгвокультурологічний аспект, Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, (35), pp 37-47. doi: 10.26565/2073-4379-2019-35-03.