1. Гриценко О. Формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок ведення діалогу-розпитування «лікар − хворий» на заняттях з української мови як іноземної // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. 2020. № 36. C. 45-55.