1. Стативка В. Методика аналізу текстово-дискурсивних категорій іноземними магістрантами-філологами // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. 2019. № 35. C. 105-121.