1. Статівка А. Анкетування як метод знаходження нового знання у процесі дипломного дослідження філологів // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. 2019. № 35. C. 93-104.