1. Креч Т., Мілєва І. Особливості адаптації освітніх мігрантів у білінгвальному оточенні // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. 2019. № 35. C. 80-92.