1. Дроздова І. Проблеми визначення комунікативних потреб для формування українськомовної компетенції іноземних студентів закладів вищої освіти України // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. 2019. № 35. C. 48-58.