1. Гребенщикова О. Табуйована лексика в системі навчання рмі студентів-філологів: лінгвокультурологічний аспект // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. 2019. № 35. C. 37-47.