1. Алексєєнко Т., Фадєєва О. Від педагогічного контролю, корекції та оцінки до самоконтролю, самокорегування та самооцінювання // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. 2019. № 35. C. 13-23.