ГРИЦЕНКО, О. Формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок ведення діалогу-розпитування «лікар − хворий» на заняттях з української мови як іноземної. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, n. 36, p. 45-55, 4 maio 2020.