Цвид-Гром, О., Носенко, М., Рєзнік, В., & Боньковський, О. (2021). Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання іноземних мов у закладах вищої освіти. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, (38), 236-250. https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-15