[1]
Гриценко, О. 2020. Формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок ведення діалогу-розпитування «лікар − хворий» на заняттях з української мови як іноземної. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. 36 (Трав 2020), 45-55. DOI:https://doi.org/10.26565/2073-4379-2020-36-04.