[1]
А. Б. Ачасов, «Практичні аспекти застосування web-ГІС технологій і даних дистанційного зондування у навчанні», ПСО, вип. 11, с. 95-98, Груд 2020.