1. Авксентьєва О.О., Юхно Ю.Ю. Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів біології у процесі викладання курсу «Структурна ботаніка» // Проблеми сучасної освіти. 2020. № 11. C. 171-179.