1. Ачасов А.Б. Практичні аспекти застосування web-ГІС технологій і даних дистанційного зондування у навчанні // Проблеми сучасної освіти. 2020. № 11. C. 95-98.