1. Корабльова Н.С. Філософські компетентності як складова класичної університетської освіти глобалізаційної доби // Проблеми сучасної освіти. 2021. № 11. C. 5-14.