1. Куліш С.М., Філатова О.Є. Курс історії України для студентів непрофільних спеціальностей: інтегрування дисципліни в загальний процес підготовки фахівця // Проблеми сучасної освіти. 2021. № 11. C. 15-18.