(1)
Ачасов, А. Б. Практичні аспекти застосування Web-ГІС технологій і даних дистанційного зондування у навчанні. ПСО 2020, 95-98.