(1)
Корабльова, Н. С. Філософські компетентності як складова класичної університетської освіти глобалізаційної доби. ПСО 2021, 5-14.