[1]
Корабльова, Н.С. 2021. Філософські компетентності як складова класичної університетської освіти глобалізаційної доби. Проблеми сучасної освіти. 11 (Лип 2021), 5-14.